Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Θεοκρατική "Δημοκρατία" του Ελλαδιστάν


Ὁ Γιωργάκης ἀπό τό Θιβέτ
Ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί γύριζε στά µοναστήρια ἕνας νέος ἡλικίας 16-17 χρόνων, ὁ Γιωργάκης. Ἀπό ἡλικίας τριῶν ἐτῶν οἱ γονεῖς του τόν ἔβαλανσέ βουδδιστικό µοναστήρι στό Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στήν Γιόγκα, ἔγινε τέ-λειος µάγος, µποροῦσε νά καλῆ ὅποιον δαίµονα ἤθελε. Εἶχε µαύρη ζώνη καί  ἤξερε τέλεια καράτε. Μέ τήν δύναµη τοῦ Σατανᾶ ἔκανε ἐπιδείξεις πού προ-ξενοῦσαν ἐντύπωση. Χτυποῦσε µέ τό χέρι του µεγάλες πέτρες καί ἔσπαζανσάν καρύδια. Μποροῦσε νά διαβάζη κλειστά βιβλία. Ἔσπαζε στήν παλάµητου φουντούκια, ἔπεφταν κάτω τά τσόφλια καί οἱ καρποί ἔµεναν κολληµέ- νοι στό χέρι του.Κάποιοι µοναχοί ἔφεραν τόν Γιωργάκη στόν Γέροντα γιά νά τόν βοηθήση.Ρώτησε τόν Γέροντα, τί δυνάµεις εἶχε καί τί µποροῦσε νά κάνη. Ἀπάντησε ὅτι ὁ ἴδιος δέν ἔχει καµµιά δύναµη καί ὅτι ὅλη ἡ δύναµη εἶναι τοῦ Θεοῦ.Ὁ Γιωργάκης θέλοντας νά ἐπιδείξη τήν δύναµή του συγκέντρωσε τό βλέµµα
του σέ µιά µεγάλη πέτρα πού ἦταν σέ ἀπόσταση καί ἡ πέτρα ἔγινεθρύψαλα. Τότε ὁ Γέροντας σταύρωσε µιά µικρή πέτρα καί τοῦ εἶπε νάτήν σπάση καί αὐτή. Αὐτός συγκεντρώθηκε, ἔκανε τά µαγικά του, ἀλ-λά δέν κατάφερε νά τήν σπάση. Τότε ἄρχισε νά τρέµη, καί οἱ σατανι-κές δυνάµεις, πού νόµιζε ὅτι ἔλεγχε, µή µπορώντας νά σπάσουν τήνπέτρα, στράφηκαν ἐναντίον του καί τόν ἐκσφενδόνισαν στήν ἄλληὄχθη τοῦ ρέµατος. Ὁ Γέροντας τόν µάζεψε σέ ἄθλια κατάσταση.«Ἄλλη φορά», διηγήθηκε ὁ Γέροντας, «ἐνῶ συζητούσαµε, ξαφνικάσηκώθηκε, µοῦ ἔπιασε τά χέρια καί µοῦ τά γύρισε πρός τά πίσω. «Ἄνµπορῆ, ἄς ἔρθη νά σ᾿ ἐλευθερώση ὁ Χατζεφεντῆς», µοῦ εἶπε. Τό αἰ-σθάνθηκα σάν βλασφηµία. Κούνησα ἔτσι λίγο τά χέρια µου καί τινά-χθηκε πέρα. Μετά σάν ἀντίδραση πήδησε ψηλά καί πῆγε νά µέ χτυπήση µέ τόπόδι του, ἀλλά τό πόδι του σταµάτησε κοντά στό πρόσωπό µου, σάν νά βρῆκεἕνα ἀόρατο ἐµπόδιο! Μέ φύλαξε ὁ Θεός.»Τή νύχτα τόν κράτησα καί κοιµήθηκε στό Κελλί µου. Οἱ δαίµονες τόν ἔσυ-ραν µέχρι κάτω στόν λάκκο καί τόν ἔδειραν γιά τήν ἀποτυχία του. Τό πρωί σέκακή κατάσταση, τραυµατισµένος, γεµᾶτος ἀγκάθια καί χώµατα, ὡµολογοῦσε:«Μέ ἔδειρε ὁ Σατάν, γιατί δέν µπόρεσα νά σέ νικήσω».Ἔπεισε τόν Γιωργάκη νά τοῦ φέρη τά µαγικά του βιβλία καί τά ἔκαψε.Ὁ Γέροντας τόν κράτησε λίγο κοντά του καί τόν βοήθησε, ὅσο ἔκανε ὑπακοή.Ἐνδιαφέρθηκε νά µάθη, ἄν εἶναι βαπτισµένος, καί µάλιστα ἔµαθε καί σέ ποιάἘκκλησία εἶχε βαπτισθῆ. Ὁ Γιωργάκης συγκλονισµένος ἀπό τήν δύναµη καί τήνχάρι τοῦ Γέροντα, ἐπιθυµοῦσε νά γίνη µοναχός ἀλλά δέν µπόρεσε.Ὁ Γέροντας χρησιµοποιοῦσε τήν περίπτωση τοῦ Γιωργάκη γιά νά ἀποδείξηπόσο µεγάλη εἶναι ἡ πλάνη αὐτῶν πού νοµίζουν ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ἴ-διες, ὅλες τόν ἴδιο Θεό πιστεύουν, καί ὅτι δέν διαφέρουν οἱ Θιβετιανοί µοναχοί ἀπό τούς Ὀρθοδόξους.

Το παραπάνω απόσπασμα είναι ένα από τα "θαύματα" που υποτίθεται έκανε ο γέροντας Παΐσιος. Είναι δημοσιευμένο σε βιβλίο του ΓΕΣ, που μοιράστηκε σε φαντάρους. Μπορείτε να το βρείτε εδώ:
Βιβλίο  Σελίδα 45.

Αυτές λοιπόν τις ιστορίες περί θαυμάτων τόλμησε να σατιρίσει ο 27χρονος Βολιώτης, ιστορίες που αν τις έλεγε κανείς άλλος θα τον κλείναμε σε ψυχιατρείο. Και όμως υπάρχει κόσμος που θίχτηκε από την κριτική που ασκήθηκε σε τέτοιες ιστορίες περί θαυμάτων και στην κριτική που ασκήθηκε στην ευκολοπιστία που μας διακρίνει. Θα μου πείτε πως υπάρχει ακόμα κόσμος που πιστεύει ότι στο χωριό του που είναι στην καλύτερη 10 ώρες από το αεροδρόμιο, έρχεται το άγιο φως κάθε Πάσχα από τα Ιεροσόλυμα. Το κακό με την κοινή λογική είναι ότι δεν είναι κοινή.
Αμφισβήτηση και κριτική, λοιπόν, ιστοριών όπως η παραπάνω συνεπάγεται βλασφημία και εξύβριση νεκρού. Που όμως έγκειται το γεγονός ότι η πλειοψηφία θεωρεί τα παραπάνω ως αδιαμφισβήτητα γεγονότα, ενώ η ανακάλυψη του μποζονίου του Χιγκς χλευάστηκε από την ελληνική εκκλησία και πέρασε στα αζήτητα των ειδήσεων? Όλα φίλτατοι είναι θέμα παιδείας. Η μόρφωση είναι πάντα εχθρός του σκοταδισμού και όταν το επίπεδο μόρφωσης και παιδείας ενός λαού είναι χαμηλό τότε ολισθαίνει σε ατοπήματα όπως η ανάδειξη της χ.α. σε σημαντικό ρυθμιστή της πολιτικής ζωής.

Η ανάδειξη του γέροντα Παΐσιου σε εξέχουσα μορφή οφείλεται στο ότι έχει "προφητεύσει", αφού έδειρε τον σαολίν, ότι θα μας σώσει ένα ξανθό γένος, από τη διεθνή συνωμοσία που υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια εναντίον των Ελλήνων.  Ότι θέλει να ακούσει δηλαδή ο Ελληνάρας, ότι δεν φταίει αυτός, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα ούτε να αλλάξει συνήθειες, και ότι άλλοι θα μας σώσουν. Η άτυπη αγιοποίηση ενός ανθρώπου που επέλεξε να αφήσει τα εγκόσμια και να απομονωθεί από την κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά είχε άποψη για τα πάντα (διατροφή, ανατροφή παιδιών, υγεία), μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει από μόνη της, χωρίς να χρειαστεί να διανθιστεί η ιστορία με λογοπαίγνια ή μονταρισμένες εικόνες. Κλάμα όμως μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που θα ακολουθήσουν τη συμβουλή κάθε λογής γέροντα και όχι κάποιου ειδικού σε αυτά τα θέματα.--Τό ἔτος 1945 κλήθηκε νά ὑπηρετήση τήν Πατρίδα. Παρουσιάστηκε στό Ναύπλιο καί πῆρε τήν εἰδικότητα τοῦ διαβιβαστοῦ. Κατόπιν πῆρε µε-τάθεση στό Ἀγρίνιο. Τόν ρωτοῦσαν:– Τί µέσο ἔχεις καί πῆρες τόσο καλή εἰδικότητα;– Δέν ἔχω µέσο.– Ἄστ᾿ αὐτά.– Ἔ..., τόν Θεό, ἀπαντοῦσε--


Όσοι έχουμε πάει φαντάροι ξέρουμε ότι καλύτερο βύσμα από παπά δεν υπάρχει. Επίσης αν πιστεύαμε όλοι στο θεό θα γινόμασταν διαβιβαστές. Τέρμα πια οι καλιόπες, τέρμα τα γερμανικά, τέρμα τα μαγειρεία. (Άλλο ένα θάυμα του γέροντα)Η ευκολοπιστία και η προσωπολατρία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, που ένα κατασκευασμένο "θαύμα" του γέροντα από τον δημιουργό της σελίδας, έγινε ακόμα και πρωτοσέλιδο ενώ κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο για αρκετό καιρό. Μόνο γέλιο μπορεί να προκαλέσει το γεγονός ότι χωρίς καμία άλλη απόδειξη το "θαύμα" ούτε που αμφισβητήθηκε. 

Η κριτική αμφισβήτηση λοιπόν των παραπάνω αποτελεί βλασφημία στο κράτος του Ελλαδιστάν και ύψιστο αδίκημα μιας που κινητοποιήθικε ο κρατικός μηχανισμός για να καταστείλει μια σελίδα του facebook. 
Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δει κανείς τη συνέντευξη του διαχειριστή της ιστοσελίδας. 


Μέσα σε όσα αναφέρει έχει αξία να σταθούμε στα παρακάτω:
  1. Οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος δέχτηκαν μέχρι και απειλές για να κατεβάσουν τη σελίδα. Πολίτες δηλαδή απειλούσαν αστυνομικούς και δεν έγινε απολύτως τίποτα, ενώ κατεβαίνεις σε μια πορεία, δεν κάνεις τίποτα και μπορεί να σου ανοίξουν το κεφάλι. Πολίτες απειλούσαν αστυνομικούς και δεν κινήθηκε διαδικασία να πιάσουν αυτούς που εκτοξεύουν απειλές, αλλά ο 27χρονος μάλλον ήταν εχθρός του κράτους. Πολίτες απειλούσαν αστυνομικούς να διαθέσουν πόρους στο να κατεβάσουν μια σελίδα που υπήρχε εδώ και ένα χρόνο, ενώ θα μπορούσαν να ασχολούνται με το να βρουν παιδεραστές ή και ακόμα πιο σοβαρά ηλεκτρονικά εγκλήματα. 
  2. Η σελίδα υπήρχε εδώ και ένα χρόνο. Όποιος λοιπόν δεν ήξερε ότι υπήρχε αυτή η ιστοσελίδα, δεν υπήρχε περίπτωση να προσβληθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων τον κράζουν δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο στο facebook. Επίσης η πλειοψηφία όσων τον κράζουν σίγουρα κατεβάζει καντήλια και χριστοπαναγίες.
  3. Όταν κάτι σου επιβάλλεται, τότε είναι βέβαιο ότι θα τύχει αμφισβήτησης και χλευασμού από κάποιους. Η θρησκεία είναι κάτι που σου επιβάλλεται και δεν μπορείς να ξεφύγεις εύκολα. Τα θρησκευτικά στο σχολείο τα απέφευγες μόνο αν ήσουν άλλης θρησκείας. Το σίγουρο ήταν ότι είχες κάποια θρησκεία. Στο στρατό είναι αυτονόητο ότι είσαι χριστιανός, ενώ αν τολμήσεις να πεις το αντίθετο σε κοιτάνε με μισό μάτι και σε βάζουν να ορκιστείς με τους μουσουλμάνους. Μέρος της φορολογίας που  πληρώνεις πάει για μισθούς κληρικών. Εννοείται λοιπόν ότι θα ασκήσεις κρητική.  Πόσο μάλλον όταν σου επιβάλλονται τέτοιου είδους ιστορίες ως απόδειξη για την ύπαρξη θεού. 
  4. Ακόμα δεν έχει βρεθεί κάποιος γέροντας/άγιος/όσιος που να θεραπεύει ακρωτηριασμένα άκρα, όλοι θεραπεύουν αυτά που δεν φαίνονται.
Πόσες σελίδες υπάρχουν που καλούν σε εθνοκαθάρσεις, πογκρόμ εναντίων μεταναστών, πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, των Σκοπίων, της Αλβανίας? Σε πόσα σχόλια στο internet δεν εμφανίζονται καλόπαιδα που εκτοξεύουν απειλές σε όποιον απλά δεν πάει με τα νερά τους? Δεν κινήθηκε όμως ποτέ η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος εναντίον τους.

Στην τελική ας κάτσει και ας σκεφτεί ο κάθε ένας πόσοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο που μπορεί να τον βρίζουν αυτή τη στιγμή, πόσες σελίδες και περιοδικά μπορεί να γράφουν κάτι που να τον κάνουν να εκραγεί από τα νεύρα του (αν τα διαβάσει βέβαια και μάθει ότι υπάρχουν) και τι κάνει για αυτό? Τίποτα. Αν ο θεός υπάρχει τότε σίγουρα δεν χρειάζεται υπερασπιστές. Τι κατάφεραν με το να κινήσουν τη διαδικασία αυτή? αμέσως εμφανίστηκαν άλλες 10 σελίδες. 

Η Ελλάδα πάντα ήταν πολύ οπισθοδρομική κοινωνία σε τέτοια θέματα. Στην Ευρώπη το κράτος έχει διαχωριστεί από την εκκλησία, οι πολίτες δεν πληρώνουν τους παπάδες από τη φορολογία τους, πουθενά δεν θα δεις εικόνες σε δημόσιες υπηρεσίες. Η πίστη είναι κάτι προσωπικό και δεν επιβάλλεται σε κανέναν και ούτε το συζητάνε δημόσια. Ο Έλληνας μπορεί να το παίζει μοντέρνος, trendy, γαμαώ, αλλά μην του πεις ότι αμφισβητείς την ύπαρξη θεού, γίνεται Ταλιμπάν με κεφαλαίο Τ. 

Το χειρότερο όμως είναι ότι σε μια εποχή που τα προβλήματα στη χώρα μας έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις, στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν υλικά λόγω έλλειψης χρημάτων, υπάρχουν πόροι για να φιμωθούν οι φωνές που αμφισβητούν το όπιο του λαού.

Καλώς ήλθατε στο Ιράν της Ευρώπης.